fbpx

生髮 真實個案

經過12次護理

經過5次護理

經過25次護理

經過29次護理

經過9次護理

幾多次先見效?

頭油太多 真實個案

經過4次護理

經過1次護理

根治白髮 真實個案

經過9次護理

經過8次護理

粉絲分享

所有見證均屬真實個案,絕對冇虛構。

洪先生開始有俗稱鬼剃頭,睇醫生,每天搽類固醇,搽了 6 個月沒有反應便停止了!恐怕有男性荷爾蒙的負作用 。經朋友極力推介就去了烏髮軒試一試!做了 8 個月療程後完全康復,他們亦不時惜心地更進頭髮健康狀況,給予日常護理頭髮的意見,也沒有什麼問題了!

洪先生

男士,40歲+

黃先生大約6年前曾經在一間頗出名的生髮中心做了一個療程後都有改善,但還是頭油頗多,後面轉位還有大約2.5公分未長出頭髮,至今年經朋友介紹,來烏髮軒做了幾次療程後,後面的頭髮已長到密封了;頭油已平衡了,在做了10多次後頭髮還比以前粗壯了!

黃先生

男士,30歲+

陳女仕當時要每個月為白頭髮去染髮,髮質較差,枯黃,沒有彈性,有更年期的脫髮現象。做了這個停止脫髮及白髮療程後,再也不用染髮,每條髮絲巳變得柔順光澤,更易打理,我對這個頭髮及毛囊更新護理非常滿意!

陳女仕

女士,50歲+